Kierunki kształcenia

TECHNIKUM - 4-LETNIE

 • technik budownictwa
 • technik mechatronik
 • technik budowy dróg
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik obsługi turystycznej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - 3-LETNIA
Ukończenie szkoły branżowej I stopnia daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie. Obecnie nasi uczniowie kształcą się w zawodach:

 • sprzedawca
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • murarz tynkarz
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik)
 • ślusarz
 • ogrodnik
 • kamieniarz
 • dekarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • elektromechanik
 • tapicer
 • operator urządzeń przemysłu chemicznego (wulkanizator)
 • i w innych zawodach

W zawodzie sprzedawca uczniowie realizują zagadnienia kształcenia ogólnego i teoretycznego zawodowego w naszej szkole. W pozostałych zawodach teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się na kursach w innych ośrodkach szkoleniowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (2-LETNIE LUB 3-LETNIE)
Absolwenci gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej mają możliwość kształcenia w systemie zaocznym.